เมนูเว็บไซต์
แก้กรรม : การเปิดบุญ

การเปิดบุญ

(ดู 3,478) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ แก้กรรม - Update: ต.ค. 24, 2011

ให้มนุษย์อธิษฐานเปิดบุญไว้อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้า – เย็น ดังนี้ “ขออำนาจพุทธ – ธรรม – สงฆ์ จงบันดาลบุญข้าให้แก่ผู้ต้องการตลอดไป” ส่วนชาวโลกทิพย์ที่อธิษฐานเอาบุญไม่เป็น เราต้องอธิษฐานจ่ายบุญให้

ประกาศให้ชาวโลกทิพย์ทั้งหลายทราบวิธีเบิกบุญเอง ดังนี้

๑.   สำหรับชาวโลกทิพย์ที่อยู่โลกมนุษย์และเคยรับบุญจากมนุษย์มาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้เสวยผลบุญนั้น พึงทราบว่าบุญของชาวโลกทิพย์กลุ่มนี้มีอยู่แล้วในสวรรค์ ฉะนั้นให้ชาวโลกทิพย์กลุ่มนี้ อธิษฐานดังนี้ “ขออำนาจ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ จงบันดาลบุญข้าให้มาถึงข้า จงบันดาลข้าให้รับบุญได้” ให้ชาวโลกทิพย์ตั้งใจคิดหลาย ๆ รอบให้ต่อเนื่อง

๒.  สำหรับชาวโลกทิพย์ที่ไม่มีบุญมากและไม่เคยรับบุญเพิ่ม ให้อธิษฐานดังนี้ “ขออำนาจ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ จงบันดาลบุญญาติข้าให้เป็นของข้า” ให้ชาวโลกทิพท์ตั้งใจคิดหลาย ๆ รอบให้ต่อเนื่อง

๓.  เมื่อมีมนต์ร้ายเข้าทำลายชาวโลกทิพย์และญาติให้ตั้งใจอธิฐานมลายมนต์ร้ายนั้น ดังนี้ “ขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ จงบันดาลมนต์ที่มีผู้เสกเพื่อทำลายข้าและญาติให้มลายไป” เมื่อมีมนต์ร้ายเข้าทำลายให้ตั้งใจคิดหลาย ๆ รอบให้ต่อเนื่องจนมนต์ร้ายนั้นหมดอานุภาพ การที่มนต์ร้ายหมดอานุภาพไปก็คือตนเองและญาติสบายขึ้น นั่นแหละเป็นเครื่องสังเกต

ขอให้ชาวโลกทิพย์ทุกท่าน ให้อภัยแก่มนุษย์ผู้ไม่รู้ด้วย

ขอให้มนุษย์ทุกท่าน ให้อภัยแก่ชาวโลกทิพย์ผู้ไม่รู้ด้วย

จาก คณะวัดสามแยก (สำนักสงฆ์)

เมื่อได้อุทิศบุญให้ชาวโลกทิพย์ดังกล่าวมาแล้วนั้น ให้มนุษย์คิดหรือพูด บอกงานแก่นชาวโลกทิพย์ทุกวันให้ทำงานที่เหมาะสมแก่ชาวโลกทิพย์นั้น ๆ เช่น รักษาอาการป่วยต่าง ๆ ให้หาย ดูแลรักษาสมบัติ ดูแลรักษามนุษย์และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท ช่วยทำกิจการงานต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรม – ธุรกิจพาณิชย์ – การศึกษาทุกระดับ – การปกครองทุกระดับ – ข้าราชการและพนักงานเอกชนและงานอื่นใดก็ตามที่มนุษย์ทำอยู่และเป็นงานที่สุจริตถูกต้องตามศีลธรรม ให้บอกกล่าวแก่ชาวโลกทิพย์ได้ ชาวโลกทิพย์เขาถนัดงานใด ๆ เขาก็จะทำงานนั้น ๆ ตามที่ชาวโลกทิพย์เขาถนัด (ชาวโลกทิพย์ที่ทำงานอย่างนี้ มีอยู่จริง) ถ้าใครคิดหรือพูดว่าชาวโลกทิพย์เขาไม่มี ชาวโลกทิพย์บางกลุ่มจะหนีจากมนุษย์กลุ่มนั้นจะอยู่เฉพาะชาวโลกทิพย์ที่จำเป็นต้องอยู่และช่วยอะไรไม่ได้ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ ฉะนั้นมนุษย์ควรระวัง

(สำหรับติดบริเวณบ้าน ระวังอย่าให้ถูกน้ำ)

คู่มือ อุทิศบุญที่ได้ผล โดยพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสิโล

Comments are closed.