เมนูเว็บไซต์
แก้กรรม : การเบิกบุญที่ทำไว้ โอนออกแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

การเบิกบุญที่ทำไว้ โอนออกแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

(ดู 2,288) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ แก้กรรม - Update: ต.ค. 24, 2011

๑.        การทวงหนี้

 

หลวงปู่เกษม แนะนำว่า “ถ้าเขา (ลูกหนี้) ไม่มีเงินที่จะให้เรา ก็ต้องช่วยเขาให้มีเงินเสียก่อน เมื่อเขามีเงินแล้วจึงจะนำเงินมาใช้หนี้เราได้ แต่ถ้าเขาไม่มีเงินจริง ๆ ต่อให้เทวดาที่ไหนก็ช่วยให้เขานำเงินมาให้ไม่ได้ เพราะเขาไม่มีจริง ๆ ฉะนั้น เราต้องช่วยทำให้เขามีเงินเสียก่อน เมื่อเขามีเงินแล้วเราจึงสั่งให้เทวดาไปบันดาลให้เขานำเงินมาใช้หนี้เรา”

เบิกบุญส่งให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

ก.      ให้เทวดารักษาลูกหนี้ และเทวดารักษาที่ทำงานของลูกหนี้

ข.      ให้เทพเทวาที่เป็นใหญ่อยู่ในเมืองหรือจังหวัดที่ลูกหนี้ทำงานอยู่

ค.      ให้เทวดาผู้ช่วยเหลือกิจการของลูกหนี้

ได้บุญแล้วให้เขาช่วยบันดาลให้นำหนี้มาคืน และช่วยตรวจสอบดูว่า ลูกหนี้จะมีช่องทางได้เงินมาอย่างไร และช่วยบันดาลให้เขารู้ช่องทางนั้นด้วย

หมายเหตุ  ลูกหนี้ถ้าต้องการให้เจ้าหน้าเมตตา ก็ใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน

๒.       การค้าขาย

เบิกบุญส่งให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

ก.    เทวดารักษาเจ้าของร้าน

ข.    เทวดาสถิตที่ร้าน

ค.    เทวดาที่ช่วยทำการค้าขาย

ง.    ผีที่สถิตกับของที่นำมาขาย

จ.    เทวดารักษาลูกค้าที่มาซื้อของ

ฉ.   นายเวรที่มาถึงร้าน ฯลฯ

ได้บุญแล้ว ช่วยบันดาลลูกค้าให้มาอุดหนุนมาก ๆ ด้วย

คู่มือ อุทิศบุญที่ได้ผล โดยพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสิโล

Comments are closed.